Stedendriehoek online magazine wordt geladen

Dit magazine is het best te bekijken in Internet explorer 9 of hoger, Firefox, Safari of Chrome

Edities

 • Stedendriehoek
  Nummer 1
 • Stedendriehoek
  Nummer 2
 • Stedendriehoek
  Nummer 3
 • Stedendriehoek
  Nummer 4
 • Stedendriehoek
  Nummer 5
 • Stedendriehoek
  Nummer 6
 • Stedendriehoek
  Nummer 7
 • Stedendriehoek
  Nummer 8
 • Stedendriehoek
  Nummer 9
 • Stedendriehoek
  Nummer 10
 • Stedendriehoek
  Nummer 11
 • Stedendriehoek
  Nummer 12
1E JAARGANG NR. 2 Juli 2014 | Stedendriehoek

> Aantrekkelijke regelingen Slim Reizen Stedendriehoek

Eo Wijers-prijsvraag: we doen mee!

Twee jaar Strategische Board

Nieuws van de Tafel Gezond Bewegen

Vervoersnieuws: zomerupdate

Deventer in Werken voor de regio

Sectorplan in uitvoering

Ontwikkelagenda: Schipbeekzone

Omgevingsagenda in de maak

Vaker op de fiets

Ronald Logtenberg en twee collega’s

Spring maar achterop! Ronald Logtenberg, Rob Mulder en Willy van Laar fietsen tegenwoordig naar hun werk. Via Slim Reizen Stedendriehoek kochten zij met fikse korting hun e-bike en laten hun auto nu vaker staan. 

‘Hé’, dacht Ronald Logtenberg toen hij in de regionale krant iets las over Slim Reizen. ‘Da’s ook iets voor ons!’. Na een telefoontje naar Slim Reizen Stedendriehoek ontdekte de salarisadministrateur van Smurfit Kappa Zedek – Deventer fabrikant van onder meer displays – dat de fietsactie Slim Schakelen prima te combineren was met het Nationale Fietsplan. “Mooi om als werkgever iets extra’s te kunnen bieden.”

“Via het landelijke fietsplan hebben medewerkers fiscaal voordeel als zij een fiets aanschaffen. De combinatie met Slim Schakelen levert voor onze mensen nog meer korting op.” Inmiddels bestelden 87 collega’s van de in totaal 220 medewerkers een fiets, waarvan al 54 ook meededen met de fietsactie Slim Schakelen. Zij beloofden allemaal om vaker op de fiets te komen.

Mooie korting

“We zijn er nog niet hoor”, weet Logtenberg wel zeker. “Ik heb nog niet eens reclame kunnen maken voor de fietsactie. Toen de collega’s in onze drukkerij de flyer onder ogen kregen die ik wilde laten drukken en verspreiden, ging het al als een lopend vuurtje rond. De aanmeldingen stroomden meteen binnen.”

Niet vreemd, want de actie biedt een mooie korting. “Woon je bijvoorbeeld meer dan vijftien kilometer van je werk zoals ik, dan krijg je 400 euro korting op de aanschaf van een elektrische fiets. Dankzij mijn nieuwe e-bike kan ik de 25 kilometer woon-werkverkeer ook fietsen.”

Fitter dankzij fietsen

De fietsactie past prima in de focus van het bedrijf op gezondheid en bewegen, meldt Logtenberg. “Zelf had ik al langer het voornemen om wat meer te gaan bewegen. Deze actie was voor mij een duw in de goede richting.” Dat geldt voor meer collega’s, weet hij. “Eén collega heeft zelfs een elektrische vouwfiets aangeschaft om toch naar en van station te kunnen fietsen.”

Mede door de enthousiaste deelname aan de fietsactie moet Smurfit Kappa Zedek de fietsenstalling uitbreiden. “Ik hoop dat we gebruik kunnen maken van de nieuwe stimuleringsregeling van Slim Reizen die daarvoor komt.”

Alle informatie over de fietsactie, voorwaarden om mee te doen en kortingen: Slim Schakelen

Nieuwe stimuleringsregeling!

Vanaf deze zomer kunnen werkgevers intekenen op de zogenoemde ‘tenderregeling’ die investeren in Slim Reizen stimuleert. Denk aan verbetering van fietsvoorzieningen of een bijzondere invulling van het mobiliteitsbeleid die ze anders niet zouden kunnen doen. Alle informatie staat op www.slimreizenstedendriehoek.nl.

Vragen? Neem contact op met mobiliteitsregisseur Rob de Vree, rob.devree@slimreizenstedendriehoek.nl of (06) 41624982.

WERKGEVERSBIJEENKOMSTEN

Slim Reizen organiseert regelmatig werkgeversbijeenkomsten om nieuws en ervaringen rond bereikbaarheid te delen. Op 19 juni was er zo één. Op 9 oktober en 11 december volgen nieuwe bijeenkomsten.

Fietsactie succesvol

Werkgevers én werknemers kunnen volop profiteren van het programma Slim Reizen Stedendriehoek, dat onder regie van de Mobiliteitstafel van de regio wordt uitgevoerd. Allerlei maatregelen stimuleren deze groepen om woon-werkverkeer slimmer te spreiden en om het spitsverkeer te verminderen. Eén daarvan is Slim Schakelen.

Al zo’n zeventig werkgevers doen mee met de fietsactie. Wie ook interesse heeft, moet opschieten, want: op is op. Op de website is precies te zien hoeveel subsidie nog beschikbaar is. Ook leuk: kijk even naar de grafiek met resultaten. Het aantal keren dat een automobilist de spits mijdt per week is afgezet tegen de kortingsactie. Eind juni stond de teller op 1400!

BETER BENUTTEN

Slim Reizen Stedendriehoek is één van de maatregelen uit het landelijke programma Beter Benutten waaraan regio Stedendriehoek sinds 2014 meedoet. Rijk, regio en bedrijfsleven werken samen aan een betere bereikbaarheid over weg, water en spoor. Onder regie van de regio voeren gemeenten en provincies Overijssel en Gelderland de volgende maatregelen uit:

Verbeteren stedelijke distributie

Aanleg carpoolplaats en transferium Apeldoorn

Verbeteringen OV en fietsverkeer Apeldoorn

Fiets- en voetgangersbrug Bergweide, Deventer

Fiets- en voetgangersbrug Hanzepark, Deventer

OV-fietsverhuur Deventer

Regionale en landelijke datalevering voor iTS

Dagelijks bestuur(d)

Grensoverschrijdend denken

Sebastiaan van 't Erve

Sebastiaan van ’t Erve is sinds begin dit jaar burgemeester van Lochem en (officieel) vanaf 19 juni lid van het Dagelijks Bestuur van de regio Stedendriehoek. 
Alhoewel hij dus nog relatief kort actief is in de regio, is zijn enthousiasme er niet minder om. Hij ziet veel perspectief in regionale samenwerking.

Sebastiaan: “Ja, ik ben erg enthousiast over de manier waarop de regio Stedendriehoek de samenwerking vormgeeft. Vanuit Lochem werken we graag mee in de regio. Veel van onze inwoners hebben hun werk in één van de andere regiogemeenten. De regionale arbeidsmarkt is ook voor ons lokaal van belang. Via de Strategische Board Stedendriehoek zijn bedrijfsleven, onderwijs en onderzoek goed aangehaakt. Met grote slagvaardigheid hebben we in deze samenwerking onder meer een grote subsidie weten te verwerven voor de arbeidsmarktregio. Een miljoeneninjectie voor de werkgelegenheid die er echt toe doet voor onze inwoners.”

De gemeente Lochem hoort geografisch gezien eigenlijk bij de regio Achterhoek maar qua regionale samenwerking dus ook bij de regio Stedendriehoek. Bijt dat elkaar niet? “Ik vind het voor Lochem juist goed”, reageert de burgemeester van Lochem. “Beide regio’s zijn juist complementair aan elkaar. Ik ben dan ook blij met mijn lidmaatschap van het Dagelijks Bestuur van de Stedendriehoek en met de portefeuille die ik heb gekregen”. Duurzaamheid en energie zijn de thema’s en van ’t Erve is ook boegbeeld van de inzet van de regio voor de Eo Wijers-prijsvraag, een prestigieuze ontwerpwedstrijd op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling.

Op het gebied van duurzaamheid en energie zijn de uitdagingen groot én de mogelijkheden ook. “Ja, denk bijvoorbeeld aan de routekaart energietransitie en onze positionering als Cleantech Regio Stedendriehoek. We hebben een enorme ambitie en die realiseren we alleen door samenwerking. Het is belangrijk dat we ruimte maken voor initiatieven, dat snappen we in deze regio. Innovatie is daarbij belangrijk. Dat kunnen we niet kopen, dat komt van de bedrijven en onze rol als overheid is dat we daarvoor ruimte maken. We willen innovatie en duurzaamheid bevorderen en dat doe je als overheid niet door regels op te leggen, maar door ruimte te bieden. Ik wil daar graag aan meewerken en een stimulerende rol vervullen.”

Openheid is voor het lid van het Dagelijks Bestuur een voorwaarde. “Voor mij ligt de basis van samenwerking in open agenda’s. Samen op zoek gaan naar meerwaarde. En wat mij betreft is regionale meerwaarde ook lokale meerwaarde. Ik zit daar ook ontspannen in. Stel dat een bedrijf dat zich wil vestigen in ons gebied niet voor Lochem kiest maar voor Zutphen. Dat kan ik als bestuurder van Lochem jammer vinden, maar ik vind het toch ook winst voor de inwoners van mijn gemeente. Inwoners denken niet lokaal, maar grensoverschrijdend. Dat juich ik toe. Ik denk zelf ook zo.”

Sebastiaan van ’t Erve
lid Dagelijks Bestuur regio Stedendriehoek

Nieuwe colleges, nieuw regiobestuur

Na de gemeenteraadsverkiezingen zijn in de samenwerkende gemeenten in de Stedendriehoek nieuwe colleges van burgemeester & wethouders aan de slag. Ook de regio Stedendriehoek kreeg een nieuw dagelijks bestuur. Een overzicht van regiobestuur én de nieuwe colleges in de samenwerkende gemeenten.

Het bestuur van de regio Stedendriehoek wordt gevormd door de Regioraad en het Dagelijks Bestuur. De Regioraad bestaat uit veertien leden en zeven plaatsvervangende leden (per gemeente twee leden en één vervangend lid). De leden van de Regioraad worden aangewezen door de gemeenteraad; het Dagelijks Bestuur wordt aangewezen door de Regioraad.
 

Samenstelling Regioraad

In de Regioraad van de regio Stedendriehoek zijn bestuurders van alle gemeenten vertegenwoordigd. 

Apeldoorn: John Berends en Johan Kruithof, Paul Blokhuis is plaatsvervangend lid
Brummen: Koos Paauw en Eef van Ooijen, Luuk Tuiten is plaatsvervangend lid
Deventer: Andries Heidema en Robin Hartog Heys, Jan Jaap Kolkman is plaatsvervangend lid
Epe: Hans van der Hoeve en Robert Scholten, Erik Visser is plaatsvervangend lid
Lochem: Sebastiaan van ’t Erve en Bert Groot Wesseldijk, Trix van der Linden is plaatsvervangend lid
Voorst: Jos Penninx en Wim Vrijhoef, Harjo Pinkster is plaatsvervangend lid
Zutphen: Zutphen heeft inmiddels een nieuw college. Binnenkort worden de nieuwe leden geinstalleerd in de Regioraad.

Dagelijks bestuur

Het Dagelijks Bestuur van de regio Stedendriehoek:

Johan Kruithof, Apeldoorn: economie en arbeidsmarkt
Koos Paauw, Brummen: financiën en personeel
Andries Heidema, Deventer: communicatie en lobby
Hans van der Hoeve, Epe: regiocontract en leefomgeving
Sebastiaan van ’t Erve, Lochem: duurzaamheid en energie
Jos Penninx, Voorst: mobiliteit
Bert Boerman, Overijssel: adviseur Dagelijks Bestuur
Jan Markink, Gelderland: adviseur Dagelijks Bestuur

Wie Zutphen gaat vertegenwoordigen in het Dagelijks Bestuur wordt binnenkort bepaald. De portefeuille is al wel bekend: wonen en werken.

Andries Heidema blijft voorzitter van de regio Stedendriehoek. 
 

Samenstelling colleges samenwerkende gemeenten

Apeldoorn

Apeldoorn heeft een college van CDA, PvdA, D66, GroenLinks en ChristenUnie. Het college: burgemeester John Berends en wethouders Nathan Stukker (CDA), Johan Kruithof (PvdA), Olaf Prinsen (D66), Paul Blokhuis van ChristenUnie en Detlev Cziesso van Groen Links.

Brummen

Brummen heeft onder leiding van burgemeester Van Hedel een college van CDA (Koos Pauw), PvdA (Eef van Ooijen) en Lokaal Belang (Luuk Tuiten).

Deventer

D66, CDA, PvdA en Gemeentebelang vormen het college in Deventer, onder leiding van burgemeester Andries Heidema, die voorzitter is van de Regio Stedendriehoek en van de Strategische Board Stedendriehoek.

De wethouders zijn Frits Rorink (CDA), Jan Jaap Kolkman (PvdA), Robin Hartogh Heys (D66) en Liesbeth Grijsen van Gemeentebelang.

Epe

Epe heeft een college van fulltime en parttime wethouders. Burgemeester Hans van der Hoeve wordt geflankeerd door wethouders Robert Scholten (Nieuwe Lijn), Erik Visser (CDA), Dick van Norel (SGP/ChristenUnie, parttime), Joop van Nuijs (PvdA, parttime) en Jan Aalbers (GroenLinks, parttime).

Lochem

In Lochem is Sebastiaan van ’t Erve burgemeester en vormt samen met drie wethouders het college. Dat zijn: Bert Groot Wesseldijk (Gemeentebelangen), Trix van der Linden (D66) en Jan Kottelenberg (CDA).

Voorst

Het nieuwe college van burgemeester en wethouders in Voorst bestaat uit burgemeester Jos Penninx en de wethouders Hans van der Sleen (Gemeente Belangen), Harjo Pinkster van CDA, Wim Vrijhoef van D66 en Arjan Lagerweij van Gemeenten Belangen.

Zutphen

Ook Zutphen heeft een nieuw college. Naast burgemeester Arnold Gerritsen gaan vijf parttime wethouders aan de slag. Dat zijn: Engbert Gründemann (SP), Annelies de Jonge (PvdA), Patricia Withagen (GroenLinks), Oege Bosch (VVD) en Coby Pennings namens CDA/ChristenUnie.

Schipbeek mondt straks weer ‘natuurlijk’ uit in de IJssel

projectleider Ben Voorhorst

Voor wie regelmatig over de A1 rijdt van Deventer naar Apeldoorn, is het een vertrouwd beeld: de twee waterplassen in het landschap van de uiterwaarden. 
Als hier de Schipbeek straks weer natuurlijker loopt met verbrede oevers, wordt dit plaatje nog mooier, vertelt projectleider Ben Voorhorst van de gemeente Deventer.

Ooit kwam de Schipbeek al kronkelend ten zuiden van het Bergkwartier in de IJssel. Door uitbreiding van de stad is dat veranderd. Nu is de huidige monding in de rivier de IJssel een gegraven, rechte waterloop met beperkte natuurwaarde en aan het einde een betonnen drempel. “Dat gaan we veranderen”, vertelt projectleider Ben Voorhorst.

De monding van de Schipbeek krijgt bij de IJssel weer natuurlijke oevers.

Vanuit de Ontwikkelagenda Overijssel wordt onder meer gewerkt aan verbetering van de stadsentree. Zeg maar: het visitekaartje van Deventer als stad aan de IJssel. Onderdeel hiervan is ook versterking van de relatie tussen de IJssel, de Schipbeek en de stadsrand. “De Veenoordkolk en de Teugse plas worden minder diep en anders ingericht”, meldt Voorhorst. “Die krijgen een natuurlijker en afwisselender karakter. Ook maakt Waterschap Rijn en IJssel vistrappen, nabij de monding van de Schipbeek in de IJssel.” Exit betonnen drempel dus, wat ‘visverkeer’ tussen IJssel en Schipbeek flink verbetert.

Partners Schipbeekzone

De natuurlijkere monding van de Schipbeek in de IJssel is het resultaat van samenwerking tussen provincie Overijssel, waterschappen Rijn en IJssel, Groot Salland, Rijkswaterstaat, Grondbank GMG, Stichting IJssellandschap en gemeente Deventer.

pov_logo_kleur.gif

Als kers op de taart krijgt de monding van de Schipbeek bij de IJssel weer verbrede natuurlijke oevers met verschillen in hoogten en laagten. Daardoor ontstaat meer dynamiek in het gebied door in- en uitstromend water en krijgt de natuur vrijer spel. Dat vergroot de variatie in waterplanten en moerasvegetatie en dát is dan weer fijn voor de vogels en insecten in het gebied.

“Vanaf de A1 zie je als we eind 2015 klaar zijn ook een afwisselender en mooier landschap”, onderstreept Voorhorst. “Leuk detail is dat Rijkswaterstaat met belangstelling naar dit project kijkt omdat nergens anders een beek zo natuurlijk uitmondt in de IJssel.”

Ontwikkelagenda Overijssel

Provincie Overijssel, de Stedendriehoek en de gemeente Deventer werken samen aan een onderscheidend profiel voor Deventer. Daarvoor is de Ontwikkelagenda (in 2012 vastgesteld) leidend, die ook aanhaakt bij de economische visie van Deventer.

Inzet van de Ontwikkelagenda: een hoogwaardige en bereikbare netwerkstad, met een onderscheidend profiel en een aantrekkelijk vestigingsklimaat als motor voor wonen, werken en leven. In het werkprogramma dat bij de agenda hoort, staan concrete acties en plannen voor drie gebieden: Stad aan de IJssel, De Voorstad en het Waardevast Werklandschap (onder meer het A1 bedrijvenpark en andere bedrijventerreinen). De Hanzeweg is als randvoorwaardelijk ‘vliegwielproject’ opgenomen. Het project Schipbeekzone maakt onderdeel uit van ‘Stad aan de IJssel’ en zorgt naast versterking van het landschap ook voor een mooier rivierbeeld vanaf de A1.

Snelle fietsroutes in kaart

Roland Hendriksen

Regionale 'fietssnelwegen' kunnen bijdragen aan leefbaarheid, bereikbaarheid en economie, vertelt projectleider Roland Hendriksen van de Werkgroep verkenningen fietsruggengraat. De meest kansrijke verbindingen zijn dit najaar in beeld.

Fietsruggengraat

Eehhh … fietsruggengraat? “Dat is nog een werktitel”, legt Roland Hendriksen uit. “Hiermee bedoelen we tien fietsverbindingen tussen Apeldoorn, Deventer en Zutphen onderling én tussen deze steden en de omliggende dorpen en kernen.” De verbindingen vormen als het ware de ‘ruggengraat’ van het gehele netwerk aan fietspaden.

“Als Werkgroep verkenningen fietsruggengraat zoeken wij een andere term dan ‘fietsruggengraat’ om inwoners van de regio te enthousiasmeren”, vertelt Roland. Zo koos Twente – dat ook een fietsruggengraat heeft – de naam F35, als fietsvariant van de regionale autoweg N35. Bij deze meteen dus maar een oproep: wie een leuke ingeving heeft voor een aansprekende titel kan zich melden bij Hendriksen.

Roland Hendriksen werkt als Eerste medewerker Verkeer en Vervoer bij de gemeente Lochem, vertegenwoordigt de ‘fietsbelangen’ van de regio Stedendriehoek en is projectleider van de fietsruggengraat. Die ruggengraat moet bijdragen aan meerdere doelen: stedelijke bereikbaarheid, duurzaamheid, leefbaarheid en economische versterking.

De werkgroep verkenningen fietsruggengraat ging per fiets op excursie door de regio.

Kansen in kaart

De afgelopen maanden bracht de Werkgroep verkenningen fietsruggengraat in kaart welke fietsroutes eventueel ‘fietssnelwegen’ zouden kunnen worden, die geschikt zijn voor hogere rijsnelheden. Denk bijvoorbeeld aan verbreding van huidige fietspaden, of aan nieuwe, slimmere verbindingsstukken tussen bestaande fietspaden.

Fietsvisie

De Stedendriehoek vindt goede fietsvoorzieningen belangrijk voor een goed vestigingsklimaat voor inwoners en bedrijven. In 2012 stelden alle gemeenteraden van de Stedendriehoek de Fietsvisie vast. Hierin wordt focus aangebracht in ambities om het fietsen in de regio verder te verbeteren en te stimuleren. Het gaat om woon-werkverkeer, recreatie en ook om ‘fietsen’ als marketinginstrument voor de regio.

Eén van de ambities in de Fietsvisie is de ontwikkeling van een zogenoemde ‘fietsruggengraat’. Deze ambitie is ook opgenomen op de brede mobiliteitsagenda van de regio. Het plan voor de fietsruggengraat haakt ook nadrukkelijk aan bij Beter Benutten en daarmee bij Slim Reizen en bij het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport van het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Dankzij de opmars van de e-bikes zijn inwoners van de regio in staat in kortere tijd grotere afstanden te overbruggen, zowel voor woon-werkverkeer als in hun vrije tijd. Vroeger was een afstand van gemiddeld maximaal zeven kilometer bijvoorbeeld acceptabel om te fietsen naar je werk, tegenwoordig red je het op een e-bike met gemak om 15 tot 20 kilometer af te leggen. “Via Slim Reizen Stedendriehoek kunnen werknemers van bedrijven in de regio met korting een e-bike aanschaffen”, zegt Roland, “het is natuurlijk wel heel mooi als wij de infrastructuur dan óók geschikt maken om met hogere snelheid door te kunnen fietsen.”

In het gehele land worden meer en meer snelfietsroutes aangelegd. Die maken een veilige verkeersdeelname mogelijk voor e-bikers, maar stimuleren ook het fietsend woon-werkverkeer. Om een idee te geven: op de snelfietsroute tussen Leiden en Den Haag nam het fietsverkeer met 25 procent toe.

Fietsweetjes

- 24 procent van de Nederlanders fietst naar het werk

- 61 procent woont op een fietsbare afstand van het werk

- het fietsgebruik stijgt: het gemiddeld aantal fietskilometers steeg de afgelopen tien jaar met dertien procent

- jongvolwassenen (onder de 30 jaar) reizen vaker met de fiets of het openbaar vervoer en minder jongeren hebben een auto: een verandering van levensstijl ten opzichte van vroeger

- met de e-bike fiets je nu nog 25 kilometer per uur, maar er zijn al uitvoeringen die trapondersteuning bieden tot 35 kilometer per uur

Fietsen wordt meer en meer een way of life “, merkt Hendriksen. “Praktisch is het handig, fietsen is gezond en duurzaam. Nederland scoort al tot de landen met de meeste fietsers, maar het fietsgebruik stijgt nog steeds. Met als gevolg dat fietspaden soms bijna te vol raken.”

Wil je deze ontwikkeling als regio faciliteren en stimuleren, dan is aanpassing of uitbreiding van het huidige fietspadennetwerk nuttig, legt Hendriksen uit. “Je wilt als snelfietser niet heel lang moeten wachten voor verkeerslichten of krappe bochten moeten nemen”, illustreert hij. Ook zijn smalle fietspaden niet handig, gezien het nog steeds toenemende fietsverkeer.

Tracés benoemen

De werkgroep bracht de tien verbindingen in kaart en kreeg in juni bestuurlijk fiat om de verkenningen verder uit te werken in concrete fietstracés. Wat houdt dit dan in? “We willen onder meer het woon-werkverkeer en schoolverkeer uitgebreider in kaart brengen. Welke fietsrelaties zijn er en hoe kunnen wij die het beste faciliteren? Met die gegevens kan de regio vervolgens prioriteiten stellen: wat pakken we eerst aan?”

“Komend najaar leveren wij een eerste selectie op met de meest kansrijke tracés”, belooft de projectleider. “Om dat lijstje compleet te maken doen we niet alleen onderzoek, we betrekken er ook het regionale bedrijfsleven bij.” Dat gebeurt onder meer door aan te haken bij Slim Reizen Stedendriehoek, dat samen met inwoners en bedrijven in de regio kijkt naar slimme oplossingen voor betere bereikbaarheid. Dus nóg maar een oproep van Hendriksen: “Wie graag meedenkt over dit thema is van harte welkom!”

Idee voor een leuke naam voor het netwerk van fietssnelwegen?
Mail Roland Hendriksen, r.hendriksen@lochem.nl 

Op naar doe-agenda

Provincie Gelderland, regio Stedendriehoek en de Strategische Board Stedendriehoek maken samen een Omgevingsagenda. Het lijstje met verder uit te werken agendathema’s kreeg medio juni instemming van de bestuurders, vertellen de drie procesmanagers.

Omgevingsagenda

Provincie Gelderland en regio Stedendriehoek maken samen een Omgevingsagenda waarin provinciale en regionale doelen samenkomen. Een nieuwe manier van werken, die mooi aansluit bij de huidige organisatie van de regio Stedendriehoek, vindt procesmanager Rob van Beek.

“Co-creatie is waar we in de regio tegenwoordig voor gaan”, vat hij samen. “Kijk ook naar de verschillende Tafels. Overheid, onderwijs en bedrijfsleven zitten daar samen aan tafel. De manier waarop we deze agenda maken sluit daar op aan. Het mooie is dat door een gezamenlijke agenda straks kunnen rekenen op breed draagvlak.”

Van Beek vertegenwoordigt de regio Stedendriehoek, Carine Verheggen Provincie Gelderland en Luc Pennings de Strategische Board Stedendriehoek. Afgelopen periode interviewden de drie procesmanagers twaalf sleutelfiguren in de Stedendriehoek en de provincie uit overheid, onderwijs en bedrijfsleven, om te vragen wat volgens hen topprioriteit zou moeten hebben de komende jaren. “Waar zit de gezamenlijke energie?”, vat Carine Verheggen samen.

procesmanager Rob van Beek

Klein en krachtig lijstje

Op de agenda staan uiteindelijk zo’n vijf thema’s. “We gaan voor een aantal speerpunten”, zegt Carine. “Wat we gaan doen zou op de achterkant van een bierviltje moeten passen.” “De kracht zit hem in de beperking”, vindt ook Luc Pennings. Oftewel: beter een paar zaken gezamenlijk goed aanpakken in plaats van veel ‘half’ doen.

Dat betekent wel: keuzes maken. Juist daarom dus het rondje langs de sleutelfiguren in de regio. De opbrengst van al die gesprekken werd op 19 juni gepresenteerd aan de regiobestuurders, leden van de Strategische Board Stedendriehoek en gedeputeerden, tijdens de Bestuurlijke Carrousel. Zij gaven hun fiat om met die opbrengst verder te gaan om komend najaar te komen tot een gerichte concept(uitvoerings)agenda.

procesmanager Carine Verheggen

De thema’s?

Binnen de huidige agenda Stedendriehoek is focus aangebracht. De thema’s op een rij: Innovatie (met Cleantech en kenniscirculatie), Bereikbaarheid (met Beter Benutten, de verbinding Noord-Zuid waaronder A50 en de Fietsruggengraat), Leefomgeving (slim programmeren van wonen, werken en voorzieningen), Sociaal Kapitaal (aansluiting onderwijs/arbeidsmarkt op alle niveaus).

De demografische ontwikkeling (vergrijzing) vraagt binnen al deze thema’s aandacht. Ook de ambitie om energieneutraal te worden vraagt om een forse inspanning binnen alle agendathema’s. Vandaar dat ook dit als integraal thema is benoemd.

Het gezamenlijke doel ‘het stedelijk netwerk verder laten excelleren’ wordt nu verder in concrete projecten uitgewerkt, meldt Carine Verheggen. Daarbij vindt de Bestuurlijke Carrousel wat betreft profilering ‘Cleantech’ alléén te smal. Ook een prachtig leefklimaat is een sterke onderscheidende kracht van de regio.

Van visie naar agenda

In januari 2014 is de Omgevingsvisie voor provincie Gelderland vastgesteld. Die omvat nu het Waterplan, het Provinciaal Verkeer en Vervoer Plan, het Streekplan, het Milieuplan en de Reconstructieplannen. De Omgevingsvisie is gemaakt in samenspraak met veel partijen, waaronder maatschappelijke organisaties, woningcorporaties, waterschappen, gemeenten en ondernemers. In navolging van de Omgevingsvisie wordt nu de Omgevingsagenda gemaakt.

Luc Pennings

Iets compleet nieuws vind je inderdaad niet terug op de Omgevingsagenda, beamen de procesmanagers. De Omgevingsvisie biedt bijvoorbeeld al veel aanknopingspunten en De Agenda Stedendriehoek geeft de handvatten voor het thema Cleantech en de opgaven op het gebied van innovatie, sociaal kapitaal, bereikbaarheid en leefomgeving.

“Er zijn al allerlei plannen, nu moeten wij daar de satéprikker doorheen steken”, vindt Luc Pennings. “De kunst is de gekozen thema’s krachtig neer te zetten.” “We zoeken naar de gemeenschappelijkheid”, vult Rob van Beek aan. Carine Verheggen: “Voor ons is ook een belangrijke vraag: waar zijn wij als provincie echt nodig?”

Dóe-agenda!

Een ander belangrijk uitgangspunt: de procesmanagers willen geen ‘praatagenda’, maar een ‘doe-agenda’. “Geen abstracte mooie verhalen, maar juist concrete doelen voor de komende jaren”, vindt Van Beek. Om de eerdergenoemde focus te onderstrepen is een verbindend thema als Cleantech een goed vertrekpunt. Dat helpt bij profilering van de Stedendriehoek.

En: is het af en toe een spreekwoordelijk robbertje vechten tussen de drie procesmanagers? Nou nee. Maar wennen is het wel. “Het is een zoektocht”, merkt Carine Verheggen. “Wij waren als provincie gewend om partners bij ons aan tafel uit te nodigen, nu doen we het eigenlijk andersom. Dat betekent voor onze organisatie een andere mindset. Maar we gaan die uitdaging wel aan en willen onze rol zo effectief mogelijk neerzetten.”

Dat ook het bedrijfsleven vanaf het begin aan tafel zit, vindt Luc Pennings vanzelfsprekend een goede zaak. “Eén ding is zeker: samenwerking is noodzakelijk voor een sterke regio. Dat provincie, lokale overheden en bedrijfsleven nu gelijkwaardig optrekken levert een andere dynamiek op. Niet weer een praatclub, maar samen dóen.”

Verkeer en vervoer in de regio: zomerupdate

 • In de regio gebeurt van alles op verkeer- en vervoergebied. In deze zomereditie een korte update van het laatste nieuws.
   

Nieuwe tenderregeling(en) interessant voor bedrijfsleven

 • Binnenkort open voor inschrijving: de zogenoemde tenderregeling. Bedrijven in de regio kunnen aanspraak maken op subsidie voor innovatie van hun mobiliteitsbeleid. De maatregelen moeten aantoonbaar bijdragen aan betere bereikbaarheid. Ook komt er financiële steun voor bedrijven die hun fietsvoorzieningen willen verbeteren. Blijf op de hoogte van actuele ontwikkelingen via www.slimreizenstedendriehoek.nl!
   
 • Lees in dit e-zine ook het artikel over de succesvolle fietsactie van Slim Reizen Stedendriehoek!

 

Beter Benutten I: stand van zaken

 

Besluit Mansveld PHS (Goederenvervoer)

 • Staatssecretaris Mansveld van Infrastructuur en Milieu wil wachten met verdere vervolgstappen voor opwaardering van het spoor in Oost-Nederland, als onderdeel van het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS). Dat maakte zij medio juni bekend. Wel nam Mansveld al een principebesluit voor een variant vanuit Arnhem en koos zij voor het deel Zutphen-Hengelo voor het ‘kopmaken’ in Deventer. 
 • De komende jaren gaat het goederenvervoer naar het oosten van Europa richting Duitsland deels over de Betuweroute en deels over het huidige spoor vanuit het westen (Weesp via Apeldoorn, Deventer en Twente). Die situatie blijft voorlopig zo. Vervolgstappen worden opgeschort tot 2020. 
 • De andere drie onderzochte varianten - met nieuwe spoorbogen ten westen of ten oosten van Bathmen en de aanpassing van de Twentekanaallijn tussen Zutphen en Hengelo - komen te vervallen. Havenbedrijf Rotterdam had samen met de provincies Overijssel en Gelderland recent nog een andere optie aangedragen: een noordtak Betuweroute in beperkte uitvoering. Hoewel de staatssecretaris aangeeft daar nog formeel op te reageren, geeft ze in de brief aan de Tweede Kamer al wel aan hier niet veel voor te voelen. Een noordtak zal de komende jaren niet aan de orde zijn, vanwege de beperkte groei van het goederenvervoer en de hoge kosten. 
 • De komende jaren monitort het ministerie van Infrastructuur en Milieu elke drie jaar hoeveel capaciteit nodig is voor het goederenvervoer. Op basis hiervan zal als het nodig is de nu gekozen (goedkoopste) variant worden uitgewerkt en starten procedures.

 

Verbreding A1 nu voorbereid

 • Vanaf 2017 wordt de A1 in fases verbreed. Goed nieuws. Ondanks bezuinigingen van het kabinet op infrastructuur, lukte het toch om zowel minister als Tweede Kamer te overtuigen van de noodzaak voor deze aanpassingen. 
 • Na de zomer start het onderzoek voor de Milieu- en Effect Rapportage (MER). Plannen om de verbreding van de snelweg ruimtelijk goed in te passen in het landschap worden nu uitgevoerd. Daarbij wordt ook gekeken naar kansen voor ‘duurzaamheid’. 
 • Regio Stedendriehoek trekt ook in de voorbereidingen uiteraard samen op met Rijkswaterstaat, regio Twente en Provincie Overijssel en Provincie Gelderland. Het eerste deel van de A1 dat (naar verwachting vanaf eind 2018) wordt verbreed zijn de trajecten Rijssen-Deventer Oost en Deventer – Twello. Na 2024 volgen de trajecten Azelo – Rijssen, Deventer Oost – Deventer en Twello – Apeldoorn.

 

Basismobiliteit: krachten bundelen

 • Openbaar vervoer, leerlingenvervoer, vervoer naar dagbesteding en de Regiotaxi: allemaal vormen van vervoer die getroffen worden door bezuinigingen en veranderingen in regelgeving. Om al dit vervoer slim en efficiënt te regelen, zijn nu diverse scenario’s voor wat samengevat ‘basismobiliteit’ heet. Door samenwerking en centrale organisatie en/of coördinatie – denk aan één Regiodesk bijvoorbeeld – willen provincies en samenwerkende gemeenten een goed en betaalbaar aanbod waarborgen. Binnenkort meer nieuws over de scenario’s.

Twee jaar Strategische Board

De Strategische Board Stedendriehoek is twee jaar aan de slag. En voortvarend ook! Daar zijn boardleden Ineke van Oldeniel, Johan Kruithof en Wim de Blok het over eens. Meer over mooie mijlpalen en uitdagingen voor de toekomst.

Strategische Board

Terug naar twee jaar geleden. Het overleg over de arbeidsmarkt en economie (voormalig Regionaal Platform Arbeidsmarkt en het Economisch Platform) moest slagvaardiger. Daarover waren alle spelers in de regio het wel eens. Een kleiner overlegorgaan waarin overheden, ondernemers, onderzoek en onderwijs als gelijkwaardige partners sneller spijkers met koppen zouden kunnen slaan, moest soelaas bieden. Dat werd de Strategische Board Stedendriehoek, die nu twee jaar in bedrijf is.

En: is inderdaad aan slagkracht gewonnen?

“Zeker”, reageert Johan Kruithof. “Dat heeft goed uitgepakt. We zijn kleiner, sneller en het bedrijfsleven is écht nauwer betrokken. Ook het financieel fundament is overzichtelijker. Al met al genereert dat veel daadkracht en energie.”

Ook Ineke van Oldeniel is “blij” met de (inmiddels al niet meer zo) nieuwe manier van samenwerken. Doordat overheid, onderwijs en ondernemers samen aan tafel zitten voorkom je versnippering van tijd, energie en geld, constateert zij. “We vinden elkaar steeds gemakkelijker.”

Wim de Blok is zeker positief over wat in twee jaar is bereikt, maar kijkt tegelijkertijd kritisch naar de nabije toekomst. “Eerlijk is eerlijk: we hadden nooit gedacht dat het in twee jaar zou lukken om te komen tot een keuze voor Cleantech”, vertelt hij, “maar nu moeten we wel dóór.”

De keuze voor Cleantech is een belangrijk succes van de afgelopen twee jaar, vinden de drie boardleden eensgezind, net als het befaamde Akkoord van Beekbergen waar partners in ‘de regio’ afspraken samen te gaan voor de laagste werkloosheid in ’t land.

De volledige Board

Naast Ineke van Oldeniel van Saxion, Wim de Blok namens VNO-NCW en Johan Kruithof namens de grotere gemeenten, zitten ook in de Strategische Board Stedendriehoek: Gideon Alewijnse van Aventus en Jan Wassink van Kamer van Koophandel. Wethouder Henk Bink van de gemeente Voorst vertegenwoordigde de kleinere gemeenten in de regio. Omdat hij na de verkiezingen niet terugkeerde als bestuurder, wordt binnenkort een opvolger benoemd. Onafhankelijk voorzitter is Andries Heidema, die ook voorzitter is van de regio Stedendriehoek.

Ineke van Oldeniel

“Cleantech invlechten in het onderwijs”

Voor onderwijs en onderzoek is Cleantech een goed kompas, vindt Ineke van Oldeniel, college van bestuur van Saxion. “Neem in het mbo de TechniCampus, de betrokkenheid bij het Cleantech Center ende ‘groene’ mbo-techniekopleidingen”, illustreert zij actuele onderwijsontwikkelingen in de regio.

“In het hbo kijken wij hoe wij Cleantech meer kunnen invlechten in ons onderzoek. Meerdere lectoraten kunnen aanhaken bij het thema.Cleantech past prima bij onze keus voor ‘Living Technology’. Juist regionaal onderzoek is van belang om Cleantech goed neer te zetten. Op dat gebied doen wij als Saxion al veel.”

Ook de verschillende Tafels komen steeds meer op stoom, merkt Ineke van Oldeniel. Het was een ‘zoektocht’, naar de juiste onderwerpen, maar de manier van samenwerken past helemaal bij deze tijd. “Samenwerking in de Board en de Tafels voorkomt versnippering van tijd en geld”, vat zij samen. “Door de keuze voor Cleantech ontstaat focus.”

Naast Cleantech is ook het Akkoord van Beekbergen – waar een kleine dertig partijen in de regio zich committeerden aan de afspraak de laagste werkloosheid te realiseren – een mooi succes. Samen werk maken van werk, het Sectorplan Arbeidsmarkt dat nu wordt uitgevoerd, is daarvoor een mooie impuls. “Ik mis nog wel aandacht voor een belangrijke groep: de startende ondernemers. We investeren wel in innovatie, maar toch vooral in bestaande bedrijven. Terwijl juist de starters voor veel beweging kunnen zorgen.”

Wat de komende twee jaar gaan brengen? “We moeten concrete resultaten gaan boeken. Met de basis die we de afgelopen twee jaar hebben gelegd met onder meer het Akkoord van Beekbergen en Cleantech moet dat lukken.”

Johan Kruithof

Al veel slagvaardiger, maar er kan nog ‘een slagje’ bij

“We werken slagvaardiger en ondernemers doen veel meer mee dan vroeger”, vindt wethouder Johan Kruithof. Dat blijkt wel uit het feit dat het in toch relatief korte tijd gelukt is om alle ‘O’s’ op één lijn te krijgen voor Cleantech als regiothema. “Niet alleen goed dat veel ondernemers zich hierin herkennen, ook onderwijs en lokale en provinciale overheden doen dat.”

Wat de Apeldoornse wethouder zelf wel eens een lastig thema vindt, is de democratische legitimering van de Strategische Board Stedendriehoek. Natuurlijk: alle gemeenteraden van de samenwerkende gemeenten zijn akkoord gegaan met de komst ervan, maar toch …  “Arbeidsmarkt: dat gaat over ménsen. Logisch dat raadsleden zich daar verantwoordelijk voor voelen. Toch hebben zij veel bevoegdheden overgedragen. Dat maakt het denk ik des te belangrijker om als Board transparant te zijn in de resultaten die wij boeken.”

Over resultaten gesproken: naast Cleantech mag het Akkoord van Beekbergen er ook zijn. Op naar de laagste werkloosheid. Een recent succes: de miljoenen die naar de regio komen om het Sectorplan Arbeidsmarktregio uit te voeren. “Hartstikke mooi”, reageert Johan Kruithof, “maar nu moeten we het nog wel ‘even’ doen. Echt een opgave, ook al omdat de Arbeidsmarktregio veel groter is dan alleen de Stedendriehoek. Ook Noord-Veluwe hoort daarbij.” Dat maakt het complex, omdat meerdere bestuurlijke gremia betrokken zijn, net als tal van ondernemers en onderwijsinstellingen en werkpleinen.

Inzoomend op de manier van werken in de Board en de verschillende Tafels, constateert de wethouder dat het nog wel “een slagje slagvaardiger” kan. Maar wat wil je: het is met die zeer verschillende partijen best even wennen in een nieuwe samenwerkingsvorm. “Soms moet je dwars door structuren heen breken”, vindt de wethouder. “En succes helpt natuurlijk.”

Wim de Blok

“Nú verder en vooral concreet aan de slag”

Natuurlijk: Wim de Blok is blij met de keuze voor profilering als Cleantechregio. “Cleantech geeft ons meer smoel en zet ons ook landelijk beter op de kaart.” Tot zover goed nieuws. Voor de vertegenwoordiger van VNO-NCW staat wel als een paal boven water dat de regio nú verder en vooral concreet aan de slag moet.

“De lancering van Cleantech als thema heeft veel positiefs losgemaakt. Dat momentum moeten we nu wel gebruiken. Ik pleit voor een inhoudelijk programma met concrete activiteiten, anders blijft Cleantech een lege huls”, vindt Wim de Blok. Je zult alle initiatieven moeten verbinden, anders ligt versnippering op de loer, vreest hij.

Wellicht zou een portefeuilleverdeling in de Board positief kunnen bijdragen aan meer focus en regie. We gaan het in de Board daar ook over hebben. Over de verschillende rollen en het functioneren van de Board. We moeten als Board kijken hoe wij organisatorisch het beste verder kunnen gaan”, vindt de vertegenwoordiger van VNO-NCW.

Vergeleken met twee jaar geleden zijn flinke stappen vooruit gezet, vindt Wim de Blok. Maar wat hem betreft kan het “nog wel een tandje minder ambtelijk”. Kijk je bijvoorbeeld naar de verschillende Tafels, dan hebben ambtenaren daarin vaak een wel heel prominente rol. En: afwachten is passé. “Het onderwijs mag zich wat mij betreft meer proactief opstellen en zelf initiatieven ontwikkelen”, vindt Wim de Blok. De hand gaat ook in eigen boezem: de bedrijven in de regio kunnen zich sterker verbinden. “Het geheel kan meer zijn dan de som der afzonderlijke delen”, besluit Wim de Blok.

REGIORESULTATEN

Olifantsgras op De Mars in Zutphen

Op Bedrijventerrein De Mars vind je sinds dit voorjaar op vier hectare braakliggend terrein het duurzame Olifantsgras. Dat groeit verbazingwekkend snel en doet het prima als strooisel in paardenstallen of als biobrandstof.

Het idee om braakliggend terrein te beplanten met Olifantsgras komt van Jan-Govert van Gilst van NNRGY Crops, die daar diverse innovatieprijzen mee in de wacht sleepte. “Voor de perceeleigenaar is Olifantsgras voordeliger omdat die geen terreinbeheer hoeft te doen.” Arbeid en afzet organiseert van Gilst lokaal. “Een mooi zetje voor de plaatselijke economie.”

In Zutphen namen Installect uit Baak (gespecialiseerd in duurzame energieopwekking) en het Innovatiegilde Pakhuis Noorderhaven het initiatief om Olifantsgras te planten. Daarmee willen zij biobrandstof genereren, om zo de Broodfabriek te verwarmen waarin het nieuwe Cleantech Center onderdak krijgt.

 

Olifantsgras op De Mars is een project van Stedendriehoek Onderneemt Energieneutraal 

Benieuwd naar Olifantsgras? www.nnrgy.com

Ook één van de Duurzame 1000?

De Stedendriehoek werkt aan een energie-neutrale regio met duurzaam ondernemen als speerpunt. Om deze ambitie een gezicht te geven, hebben we de Duurzame 1000. Ook interesse? Meld u aan als kandidaat op www.duurzame1000.cleantechregio.nl. In een video, fotoserie, Prezi, brief of andere pitch kunt u laten zien waarom u of uw organisatie zeker tot de Duurzame 1000 hoort.

Drie Apeldoornse bedrijven in MKB Innovatie Top 100

Leuk wapenfeit: drie Apeldoornse bedrijven staan in de MKB Innovatie Top 100 van Kamer van Koophandel. Het gaat om Chargepoint BV, Divitel en e-Traction Europe. Chargepoint ontwikkelt slimme oplossingen voor het opladen van elektrische voertuigen en Divitel werd genomineerd voor zijn Interactieve televisieplatforms. E-Traction belandde in de top 100 dankzij TheWheel: een elektromotor voor onder meer bussen en vrachtwagens.

Bekijk hier de volledige lijst met innovatieve bedrijven in het MKB.

Pilot energiezuinig wonen in Warnsveld

In Warnsveld zijn vier woningen voorzien van de laatste innovaties. Energiebesparing en water(gebruik)reductie: daar draait het om. De energiemaatregelen zijn gerealiseerd door Woningbouwvereniging Warnsveld en Ruimtelijk Advies. Zij delen de resultaten van het pilotproject met alle woningbouwverenigingen in de Stedendriehoek. Voor dit project van Stedendriehoek Onderneemt Energieneutraal is een energievoucher ingezet.

Projectleiders  Regiocontract delen resultaten

Noorderhaven, Innovatie economische activiteiten, de Grift: verbindende schakels, Verduurzaming Vliegveld Teuge en NOGVeiligerhuis. Over al deze Regiocontractprojecten deden de projectleiders verslag, tijdens een bijeenkomst in het Koelhuis in Zutphen op 21 mei. De aanwezige vertegenwoordigers van provincie Gelderland waren ronduit positief over de geboekte resultaten. Zinvol en inspirerend, was hun gezamenlijk conclusie.

Ook vicevoorzitter van regio Stedendriehoek en portefeuillehouder Regiocontract Hans van der Hoeve reageerde enthousiast op de geboekte resultaten, de inzet van de projectleiders en de diversiteit van de projecten. “De samenwerking in een Regiocontract werkt zeer goed. Ik hoop dat het nieuwe provinciale bestuur na de verkiezingen opnieuw kiest voor een vergelijkbare vorm.”

Wie is de schoonste van heel het land?

Magazine Driestedenbusiness publiceerde onlangs over Cleantechregio Stedendriehoek. ‘Wie is de schoonste van heel het land?’: daarover debatteerden Harry Webers (directeur Witteveen + Bos en voorzitter van stichting Cleantech Tomorrow), Henk Janssen (directeur Cleantech Center), Henk Wijnsma (programmamanager Cleantech gemeente Apeldoorn) en Micha Klaarenbeek (student Milieukunde Saxion, hij ging op expeditie naar Antarctica). Lees het artikel.

 

Werken voor de regio

De foto's werden genomen bij hotel 'Lucy in the Sky'

De Stedendriehoek is een ‘light’ georganiseerde regio. De zeven samenwerkende gemeenten zetten hun bestuurders en ambtenaren in om te werken voor de regio. Hoe is dat? In gesprek met Kim Janssens, Gülay Yildirim, Arjan Brink, Tom Draisma en José Koning-Maatje van de gemeente Deventer.

Subsidioloog Kim denkt sowieso niet in ‘grenzen’

Kim Janssens is subsidioloog bij de gemeente Deventer en voor de regio Stedendriehoek coördineert zij de Europese subsidies. Met een ‘aanjaagteam’ kijkt ze nu hoe de regio een beroep kan doen op de Europese middelen die tot 2020 beschikbaar komen voor landsdeel Oost. “De thema’s zijn innovatie en koolstofarme economie”, vertelt Kim.

Lees Verder

Als regio heeft de Stedendriehoek goede kansen om aanspraak te maken op Europese subsidies, vertelt Kim. In mei discussieerden overheden, bedrijfsleven en onderwijs over de kansen die Cleantech daarvoor biedt.

“Ook voor de vorige programmaperiode zijn en worden projecten uitgevoerd met geld van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling”, legt Kim uit. “Ik let er voor de regio op of het toebedeelde budget goed wordt ingezet en verantwoord.” Welk project dat Europese subsidie kreeg maakt haar nu trots? Dat voorbeeld ligt dichtbij, in Deventer zelf. “Alles langs de IJssel. De vernieuwde kades en stadsverlichting. Mooi toch?”

Ging er vroeger veel Europees geld naar bijvoorbeeld infrastructuur – “Weet je nog die periode dat je overal rotondes aangelegd zag worden met Europees geld?” – voor de komende jaren draait het om technologische innovaties en duurzaamheid. En ging het geld vroeger naar overheden, tegenwoordig zijn juist private partijen aan zet en verandert je rol als overheid en regio.

Aanjagen, stimuleren en adviseren dus! En dat past nu net prima bij Kim, die sowieso al niet in ‘grenzen’ denkt, of die nu van de gemeente of de regio zijn. De ene keer haak je aan bij een provincie, de andere keer bij het Hanzeverbond, dan weer bij regio Twente. “Ik zou het wel mooi vinden als we als regio met Cleantech ook verbinding zoeken met Europa.” 

“Plannen van vergaderingen: een heel gepuzzel”

José Koning-Maatje ondersteunt als secretaresse de secretaris van de regio Stedendriehoek Miranda Veenbergen, is ook steun en toeverlaat van andere collega’s op het stafbureau en verzorgt het archief. “Een groot deel van mijn werk draait om het plannen van bijeenkomsten en vergaderingen”, vertelt José. “Dat is altijd een heel gepuzzel. Maar de lol zit erin om een ‘moeilijke’ vergadering toch binnen een dag rond te krijgen.”

Lees Verder

Het valt niet mee om wethouders of ambtenaren op de juiste momenten bij elkaar te krijgen. Maar leuk is het wel, want José schakelt vaak en veel met haar collega’s van de samenwerkende gemeenten. Die contacten maken haar baan de moeite waard. Wat daarbij helpt: een vriendelijke houding.

“Met een glimlach kom je door het hele land”, vindt José. “Netwerken vanuit oprechte belangstelling en aandacht voor de ander vind ik in mijn werk en in mijn leven heel belangrijk. Wil je als ondersteuner je werk met passie kunnen doen, dan heb je zo’n houding naar mijn idee ook nodig.”

Zo werkt dat ook binnen het stafbureau, is haar ervaring. “We helpen elkaar allemaal belangeloos, ongeacht ieders rol of taak en werken echt met z’n allen voor die Stedendriehoek.” Dat maakt het werken voor de regio mede de moeite waard. “Wij binden als bureau die zeven gemeenten.”

“Gezamenlijk investeren in gemeenschappelijke opgaven”

Arjan Brink is ‘agendaregisseur’ bij Team Strategie van de gemeente Deventer en is regiocoördinator Bereikbaarheid & Slim Reizen Stedendriehoek. Zijn rotsvaste overtuiging: als regio krijg je veel voor elkaar wat je als individuele gemeente níet lukt. Dat blijkt zeker op ‘zijn’ gebied: verkeer en vervoer.

Lees Verder

Neem de lobby voor verbreding van de A1, het programma Beter Benutten voor een betere bereikbaarheid in de regio of het regionale Sectorplan waarmee de Stedendriehoek en Noord-West Veluwe geld binnensleepte voor werkgelegenheid en scholing. “Door Beter Benutten delen we bovendien opgaven met het rijk. Ook belangrijk, omdat je dan als regio beter betrokken bent bij besluitvorming. Je zit letterlijk aan tafel bij de minister en kunt thema’s bespreekbaar maken.”

Juist in economisch en financieel moeilijkere tijden heeft regionale samenwerking meerwaarde. Gezamenlijk investeren in gemeenschappelijke opgaven is de opdracht, ook samen met het regionale bedrijfsleven.

De ‘nieuwe’ manier van werken in de regio sluit daar op aan, al zijn focussen op een aantal thema’s en resultaatgericht werken wel belangrijke aandachtspunten voor de toekomst, vindt Arjan. Doe je dat, dan kun je ook goed uitleggen waarom jouw stad óók beter wordt van regionale samenwerking. Belangrijk, want er wordt logischerwijs kritisch gekeken naar de ‘lokale’ inzet voor de regio. “Terwijl de gemeenten er zoveel vruchten van plukken. Neem wederom het thema bereikbaarheid. “Niet alleen voor de steden belangrijk, juist ook voor de dorpen en het buitengebied noodzakelijk.”

“Mobiliteit trekt zich niets aan van gemeentegrenzen”

Senior Adviseur Verkeer en Vervoer Tom Draisma ontwikkelt verkeersbeleid voor de gemeente Deventer en is nauw betrokken bij regionale verkeers- en vervoersthema’s zoals openbaar vervoer, goederenvervoer, bereikbaarheid …, ja wat eigenlijk niet? Nu vooral actueel: stedelijke distributie.

Lees Verder
“Voor stedelijke distributie zijn wij als regio door onze schaalgrootte interessant voor vervoerders en verladers om afspraken te maken over bijvoorbeeld bundeling van goederenvervoer richting winkels. Ik merk dat wij voor dit soort regionale onderwerpen als Stedendriehoek ook echt als eenheid worden gezien.”

In tijden van bezuinigingen merkt Tom wel dat lokaal kritischer wordt gekeken naar werkzaamheden voor de regio. In die zin staan de regionale klussen soms onder druk. “Doordat je gedreven bent voor je werk, weet je enthousiasme vaak wel over te dragen op elkaar en lukt het om het werk te doen”, merkt Tom. “Maar je bent dan wel afhankelijk van personen. Soms willen mensen wel, maar kan het qua uren gewoon niet.”

De regionale (en ook veel landelijke) contacten met collega-overheden en brancheorganisaties maken zijn baan de moeite waard, vindt de verkeersman. Ook de uitwisseling tussen de beleidsmakers verkeer in de regio is leuk en nuttig.

Werken voor Deventer en voor de regio: dat loopt in de praktijk veelal door elkaar heen. Niet erg, vindt Tom, en heel logisch. Juist bij het thema ‘verkeer’ denk je immers niet in gemeentegrenzen. “Mobiliteit trekt zich niets aan van gemeentegrenzen, dus samenwerking tussen overheden en andere partners is noodzakelijk”, verwoordt Tom. 

“Variatie en vernieuwing houdt het zó leuk”

Als communicatiemedewerker van Bureau Stedendriehoek is Gülay Yildirim met van álles bezig. Onderhoud van de website, de wekelijkse nieuwsbrief, het e-zine Driehoeksverhouding, het griffiers-overleg, de bestuurlijke vergaderplanning en de organisatie van tal van bijeenkomsten …

“Ik vind het gewoon zó leuk hier”, zegt Gülay enthousiast. Dat is de reden dat zij al elf jaar werkzaam is voor de (voorgangers van de) regio. “Ik maak nu de vierde secretaris van de regio mee”, vertelt Gülay. Er zat in al die jaren zoveel variatie in de baan en de werkzaamheden dat er steeds voldoende uitdaging bleef. Wat ook meewerkt: een heel leuk team.

Lees verder
“We zijn met een kleine club mensen hier op het bureau en werken allemaal hard. Iedereen staat voor elkaar klaar en waardeert elkaar. Dat maakt ons ook krachtig als bureau denk ik: we krijgen toch veel voor elkaar.”

Elke maandag is er werkoverleg en zien alle bureaumedewerkers elkaar om de komende week door te nemen. Zo is iedereen goed op de hoogte van wat er speelt. Zeker voor Gülay handig, omdat zij de wekelijkse nieuwsbrief voor haar rekening neemt. Daar kwam onlangs ook dit e-zine bij. “We zijn steeds aan het vernieuwen en zetten social media vaker in. We willen binnen onze mogelijkheden van tijd en budget wel met onze tijd meegaan.”

Een topdag? “Als ik heb kunnen doen wat ik wilde doen”, zegt Gülay “Door de dynamiek en variatie hier komen er nogal eens klussen tussendoor. Maar dat maakt deze baan nu ook weer zo leuk!”

 

‘Kraamtafel’ Gezond Bewegen baart mooie drieling

Met twintig partijen (sport, zorg, overheid) maakte de Tafel Gezond Bewegen afgelopen half jaar een plan van aanpak om ‘bewegen’ gezamenlijk prominenter op de kaart te zetten. “Dit thema kan de Stedendriehoek meer smoel geven”, denkt Tafelvoorzitter Laurent de Vries.

Laurent de Vries

“Als ‘Kraamtafel’ heeft de Tafel Gezond Bewegen toch een mooie drieling gebaard”, vindt voorzitter Laurent de Vries, Raad van Bestuur van Viattence wonen, zorg en welzijn in Heerde.

In brede samenstelling – van ouderenorganisaties tot onderwijs, van overheid tot GGD en van sportfederatie tot thuiszorg – kwamen de deelnemers van De Tafel Gezond Bewegen tot een plan van aanpak. Niet voor niets. Op De Agenda Stedendriehoek is ‘vitaliteit, gezondheid en sport’ immers benoemd als kans voor verdere regionale samenwerking. Die handschoen heeft de Tafel Gezond Bewegen opgepakt.

Tafeldeelnemers

Deelnemers aan de Tafel Gezond Bewegen: Viattence, Gelderse Sport Federatie, GGD Noord- en Oost Gelderland, de gemeenten Apeldoorn, Deventer en Zutphen, Accres, KNBLO Wandelsportorganisatie Nederland, Verian, Sportbedrijf Deventer, Provincie Gelderland, Caransscoop, GGD IJsselland, MD Veluwe, Provincie Gelderland. Voorzitter is Laurent de Vries, Johan Kruithof vertegenwoordigt de Stedendriehoek.

Drie deelprogramma’s

De Vries: “Ons plan van aanpak heeft drie deelprogramma’s: een Regionale Sportagenda, Bewegen voor Ouderen en Bedrijven Fit. Voor elk onderwerp hebben we geïnventariseerd welke vervolgacties nodig zijn.” De Vries presenteerde het plan van aanpak 19 juni tijdens de Bestuurlijke Carrousel en kreeg daar de handen op elkaar voor de gekozen thema’s en voor verdere uitwerking van het plan, komend najaar.

“Er gebeurt al ontzettend veel in de Stedendriehoek op het gebied van gezond bewegen”, weet De Vries. “Maar veel gebeurt lokaal. Door initiatieven meer regionaal te verbinden, winnen we aan kracht. Bovendien kunnen we meer gebruikmaken van elkaars kennis en ervaring.”

Neem de Regionale Sportagenda. “Over sportactiviteiten of –evenementen wordt nu vooral lokaal gecommuniceerd, terwijl de inwoner van de Stedendriehoek zich natuurlijk niets aantrekt van gemeentegrenzen”, legt De Vries uit. Eén regionaal overzicht van wat er speelt, is daarom handig. Zo heb je bovendien overlap in aanbod én witte vlekken beter in kaart.

Innovatie-impuls

Het thema Bewegen voor Ouderen zou de Stedendriehoek bij uitstek een onderscheidend karakter kunnen geven, denkt de Tafel Gezond Bewegen. “Door initiatieven rondom vitaliteit meer met elkaar te verbinden zorg je voor een krachtiger profiel voor het thema en daarmee ook voor de regio”, verwoordt de Tafelvoorzitter. De ambitie is ook: samen innoveren. “In navolging van Jongeren op Gezond Gewicht, denken we aan een vergelijkbare aanpak voor ouderen. Ouderen op Gezond Gewicht dus.”

Om meer zicht te krijgen op wat het regionale bedrijfsleven doet op het gebied van vitaliteit voor medewerkers, wil de Tafel Gezond Bewegen studenten van Saxion in kaart laten brengen wat het huidige aanbod nu eigenlijk ís. “Het belang van het stimuleren van beweging wordt algemeen onderkend, maar de regio heeft onvoldoende in beeld wat er eigenlijk allemaal al gebeurt.”

Een plus voor profilering

Waar het wat betreft de Tafel Gezond Bewegen vooral op aankomt: er meer uithalen door regionale samenwerking. “Het afgelopen half jaar is aan de Tafel Gezond Bewegen nauwelijks over geld gesproken”, meldt de voorzitter. “Het gaat hier veel meer om verbinden, samenwerking zoeken en ‘omdenken’. Bovendien is mijn overtuiging: als een idee écht goed is, komt daar geld voor.”

De kunst is toch over de eigen gemeentegrenzen heenkijken, merkt de Tafelvoorzitter op. Kijk naar het sporten voor inwoners met een beperking. In Deventer zit daarvoor een speciaal lokaal steunpunt. Dat zou toch prima uitgebreid kunnen worden naar de regio? Zo zijn er meer voorbeelden. “Je zou zeggen: samenwerking zoeken ligt voor de hand, maar dat blijkt toch niet vanzelfsprekend te zijn.”

Kartrekkers?

Kartrekkers zijn dus nodig? Nou nee. De Vries wijst op een grappige cartoon waarop twee mannetjes zo druk bezig zijn met het trekken aan een zware kar dat zij een derde mannetje dat met extra wielen voor de kar komt aanzetten, niet opmerken. “Ik denk eerder dat wij ‘wielaanbieders’ nodig hebben”, lacht De Vries.

Het plan van aanpak van de Tafel Gezond Bewegen kan zeker zorgen voor een flinke impuls. “We brengen beweging op gang en hopen dat kennis delen en samenwerking uiteindelijke automatisme wordt.”

Beleef de Stedendriehoek!

De boog kan niet altijd gespannen staan … Daarom in dit e-zine: een greep uit de vele festivals, parades, evenementen en leuke uitjes in de regio. Beleef de Stedendriehoek deze zomer!
 

Apeldoorn: auto’s, (draken)boten en muziek

Autoliefhebbers opgelet! Net geweest: het Drakenbootfestival op 28 en 29 juni. De moeite waard om in de gaten te houden voor volgend jaar, want dit evenement staat garant voor kleurrijk spektakel! Op naar juni 2015 dus. Muziekliefhebbers halen hun hart op in Apeldoorn: op 6 juli Summerloverz (met dampende beats, live percussie en opzwepende dj-optredens) en op 10 augustus het Open Air Dance Event. Hier draaien bekende dj’s hun platen onder het motto Bringing people together. Meer tips op www.uitinapeldoorn.nl  
 

Genieten van groen Brummen

Dagje genieten in het groen? Dat kan prima in Brummen. Drie tuinen kregen vanwege hun bijzondere karakter al veel aandacht in tuinbladen en televisieprogramma’s. De Brummense Overtuin in hartje Brummen is een verborgen paradijsje: www.debrummenseovertuin.nl. Landschapstuin Hofstede Het Holt ligt rond een historische boerderij tussen de Veluwezoom en de IJssel-Vallei: www.hofstedehetholt.nl. Het Rhienderenseveld kent Engelse elementen en verschillende kleurrijke bloemenborders: www.rhienderenseveld.nl.
Na alle rust behoefte aan wat drukker vertier? Deze zomer is weer het popfestival op het Brummense Marktplein, georganiseerd door Quattro Stagioni Pop. De bands komen uit Brummen of de regio. Meer tips op www.vvvbrummen.nl

Deventer op stelten

Steltenlopers & boekenwurmen in Deventer

Deventer op Stelten is inmiddels in binnen- en buitenland een bekend evenement. Dit jaar gaan artiesten voor de achttiende keer ‘hoog op de benen’, van 11 tot en met 13 juli.
Het Tuinfeest op 2 augustus ademt rustiger sferen. Rondom Theater Bouwkunde klinken in diverse open tuinen weer mooie (rijm)regels. De dag erna is de traditionele Deventer Boekenmarkt, die jaarlijks al snel 125 duizend bezoekers trekt. In de muziekkoepel in het Worpplantsoen geniet je op de zondagmiddagen 10, 17, 24 en 31 augustus van concerten. Ook de moeite waard: café de Heks – de eigenaar brouwt zelf! – organiseert op 23 augustus een Bierfestival.
Meer tips? Klik hier
 

‘Jazzy’ Epe ook leuk voor dierenliefhebbers

Wat Nijmegen is voor wandelaars, is Epe voor ruiters en menners. Elk jaar organiseert Epe namelijk de Paardenvierdaagse. Dit jaar was die in juni. Maar er is veel meer te doen. Rondom 4 juli wordt bijvoorbeeld een bruisend feestweekend georganiseerd met live muziek.
Wie liever teruggaat in de tijd kan ’t hart ophalen tijdens Historie op de Veluwe Herleeft. Op 19 en 26 juli en op 2 en 9 augustus zijn muziekliefhebbers opnieuw aan de beurt tijdens Jazz comes to town. Dan treden diverse jazzartiesten en –bandjes op. Ook dierenliefhebbers kunnen hun hart ophalen in en rond Epe. De schaapskudde bekijken, dierenpark De Wissel bezoeken of wild spotten onder leiding van de boswachter: het kan er allemaal. Meer info op www.vvvepe.nl

Lochem heeft het Spaans Benauwd …

Om inspiratie op te doen voor uitjes in Lochem en omgeving, is bladeren door het online magazine dat de VVV maakte een aanrader. Varen met de Berkelzomp, een fietstochtje met high tea, de Gudulakerk bekijken, wandelen over de Gorsselse hei of naar de biologische markt: je kunt het ondernemen in Lochem.
Het openluchtspel ‘Spaans benauwd’ op 12, 16, 18 en 19 juli, gaat over Lochem ten tijde van de Tachtigjarige Oorlog. Meer Gelderse geschiedenis vind je trouwens op www.spannendegeschiedenis.nl. Bluesfan? Op 19 juli spelen verschillende bandjes rondom de kerk op de markt in Lochem. Bekijk alle evenementen op www.vvvlochem.nl

Workshop Koe Knuffelen

Knuffel een koe in Voorst

Het Blote Voetenpad wandelen bij Hof van Twello of liever golfen in Wilp, bij Pitch & Putt? Dat kan in Voorst. Maar wat te denken van een workshop Koe Knuffelen? ‘Koemunicatie met veel koecontact’. Dat is niet zomaar iets: je leert de taal van de koe en ervaart wat het betekent om tegen 700 kilo van 39 graden te mogen rusten. En: de koeien knuffelen terug.
Wie liever in hemelse sferen verkeert moet naar de Volkssterrenwacht Bussloo. Tijdens vier zomeravonden komen van 20.00 tot 22.00 uur diverse onderwerpen langs uit de wereld van sterrenkunde, ruimtevaart en weerkunde. Bij helder weer zit er ook een kijkje naar de sterrenhemel in, met telescoop uiteraard. De avonden: 4 juli, 11 juli, 18 juli en 25 juli. Alle info op www.vvvvoorst.nl
 

IJsselfestival in Zutphen

De IJssel staat centraal tijdens het IJsselfestival in Zutphen, op 29 juni. En dat zullen we weten! Historische schepen, klassieke pleziervaart, oude visserij, binnenwater-scheepvaart, palingroken, shantykoren, oude ambachten, een streekproductenmarkt en een heus middeleeuws kampement … Te beleven langs de IJssel eind juni.
Op vrijdagavond is het genieten tijdens het Sunset Café in Het Koelhuis in Noorderhaven, achter het station. Ga bijvoorbeeld 18 juli van 16.00 tot 20 uur. Lekker eten kan bij mooi weer ook buiten op het terras.
Zoek je een binnen-activiteit deze zomer, dan is Kunst in beeld een aanrader. Elke eerste zondag van de maand houden negen musea en galeries in Zutphen, Warnsveld, Almen, Lochem en Vorden open huis. Zie www.kunstzutphen.nl voor een overzicht. Lees hier meer.

“We hebben werkgevers en jongeren echt iets te bieden”

Renate Smit, Alan Wemmenhove en Haske van Aken

De vacatures in de regio zijn in beeld. Nu wordt keihard gewerkt aan de juiste matches tussen (leer)banen en jongeren. De uitvoering van het Sectorplan Samen werk maken van werk is op stoom!

Sectorplan

De werkpleinen in Apeldoorn, Deventer, Harderwijk en Zutphen in de arbeidsmarktregio Stedendriehoek en Noord Veluwe zochten elkaar de afgelopen periode al meer op. Het Sectorplan ‘Samen werk maken van werk’ zorgt voor versnelling van die samenwerking, merkt projectleider Haske van Aken. “We zijn op weg naar een netwerkorganisatie.” Letterlijk meer sámen werk maken van werk dus.

projectleider Haske van Aken

Op de werkpleinen werken de sociale dienst, UWV en dienstverleners op het gebied van werk, opleiding en re-integratie samen. Je vindt er ook het Jongerenloket dat jongeren tot 27 jaar ondersteunt bij het vinden van een baan of studie. Op alle werkpleinen in de arbeidsmarktregio wordt nu keihard gewerkt om de juiste match te maken tussen vacatures bij bedrijven en instellingen én jongeren die een opleidingsplek of baan zoeken.

Voor de uitvoering van het Sectorplan kreeg Arbeidsmarktregio Stedendriehoek en Noord-Veluwe dit voorjaar vijf miljoen euro. Voor elke werkgever zijn er de komende twee jaar vier verschillende arrangementen beschikbaar voor jonge starters (leerwerkplekken en de Startersbeurs), voor zittende werknemers (Mobiliteitsvoucher) en voor oudere werkzoekenden (Scholingsvoucher).

Aan de werkpleinen in de regio om uitvoering te geven aan deze arrangementen, met eerste focus op bestrijding van de jeugdwerkloosheid.

Beschikbare vacatures zijn nu in kaart gebracht, vertellen werkmakelaar Renate Smit van Deventer Werktalent en accountmanager werkgeversdienstverlening van de gemeente Apeldoorn Alan Wemmenhove. In de eerste ‘ronde’ zijn dat er zo’n driehonderd. Om een idee te geven: doel is dat in april 2015 525 jongeren een BBL-plek hebben (BBL staat voor beroepsbegeleidende leerweg: werken en leren in het mbo, red.). Werk aan de winkel dus, om de juiste jongeren te koppelen aan de vacatures.

werkmakelaar Renate Smit

Het bedrijfsleven heeft absoluut interesse. Niet voor niets, onderstreept werkmakelaar Renate. “We hebben werkgevers en jongeren echt iets te bieden.” Werkgevers die een ervaren werknemer vrijmaken voor de begeleiding van maximaal vijf jonge BBL’ers, krijgen van de regio maximaal twee jaar 20 procent van de loonkosten vergoed.

De eerste plaatsingen zijn al een feit, met soms leuke ‘bijvangst’, meldt Alan. “Op een vacature kreeg ik een reactie van een dame van 35 met een Wajonguitkering. Voor een BBL-plek kwam zij gezien haar leeftijd niet in aanmerking, maar ik heb haar toch aan een baan kunnen helpen.” Zoiets lukt omdat de werkmakelaars/accountmanagers dankzij de arrangementen van Samen werk maken van werk nu volop in gesprek zijn met werkgevers in de regio. “Tijdens zo’n gesprek kun je ook kijken naar andere mogelijkheden.”

Leren van elkaar

Het Sectorplan is vaker aanjager voor vernieuwing, meldt projectleider Haske van Aken. Zo schakelt Aventus intensiever met de werkpleinen in de regio als het gaat om jongeren te interesseren voor een (entree)opleiding. Binnenkort komt daar ook een leerwerkloket om jongeren te ondersteunen bij het vinden van een leerwerkplek.

“We leren van elkaar”, vindt Renate. “We wisselen praktische voorbeelden uit die de ander op ideeën kan brengen voor hun regio.” Zo was Renate zelf in Deventer betrokken bij het regelen van Startersbeurzen voor net afgestudeerde leerkrachten die nu lastig aan het werk komen. “Dankzij de beurs kunnen zij nu toch betaald aan het werk op een school waar zij eventueel hun tweedegraads bevoegdheid kunnen gaan halen.” Wellicht ook een idee voor in andere regio’s.

accountmanager Alan Wemmenhove

Alan haalde bij zijn eigen werkplein óók vacatures op, waardoor nu twee jongeren aan de slag kunnen. Ook maakte het werkplein in Apeldoorn een vacaturekrant zodat jongeren overzicht hebben van wat er ‘te koop’ is. “We proberen hier eerst uit of dit effectief is”, vertelt hij. “De volgende editie kunnen we misschien wel regionaal uitbrengen.” Wie in Twello woont, wil immers best in Deventer aan het werk, en het ritje Deventer-Zutphen is ook prima te doen.

Alle jeugd in beeld

Belangrijk bij het maken van de koppeling tussen vacature en jongere is wel dat het léren voorop moet staan. Werkgevers moeten dus wel een leermeester vrijmaken. Ook investeren dus, in hun werknemers van de toekomst.

Haske, Renate en Alan verwachten dat het aantal plaatsingen deze zomer en komend najaar flink zal stijgen. “We gaan geplaatste jongeren inzetten als ambassadeurs”, meldt Renate. “In Apeldoorn betrekken we ook welzijnsorganisatie Wisselwerk bij dit project”, vult Alan aan, “hun jongerenwerkers hebben vaak ook de jongeren in beeld die niet bij ons staan ingeschreven maar die wel een opleiding of baan zoeken.”

Bureaunieuws
Trijnie Drint

Trijnie Drint
 

Trijnie Drint is per 1 maart 2014 de opvolger van Piet Mossel en houdt zich bezig met ontwikkelingen in het fysieke domein voor de Stedendriehoek – Deventer.

“Ik werk sinds 1985 voor de provincie Overijssel in verschillende functies, maar het werkterrein van de Stedendriehoek is nieuw voor mij. Ook de organisatievorm van de Stedendriehoek moet ik nog doorgronden. In mijn nieuwe functie als beleidsontwikkelaar ruimtelijke ordening houd ik mij niet alleen bezig met de Stedendriehoek, maar ook met de provinciale programmering van werklocaties en detailhandel, de provinciale sturing via de Omgevingsvisie Overijssel en de provinciale Omgevingsverordening en de provinciale inbreng bij de fundamentele herziening van het Omgevingswet. Ik heb inmiddels ervaren dat er zeker voordelen zitten aan het accountschap voor de Stedendriehoek. Je komt nog eens buiten je eigen provincie doordat vergaderingen belegd worden bij de verschillende gemeenten die deelnemen aan de Stedendriehoek. Ook de onderwerpen die aan de orde komen verbreden mijn blik nog verder buiten het terrein van de ruimtelijke ordening. Ik hoop dat ik met mijn ruime ervaring en contacten binnen de provincie Overijssel in staat ben om een bijdrage te leveren aan de verdere samenwerking in de Stedendriehoek.”

Raymond Schuurman

Raymond Schuurman

 

Maak kennis met Raymond Schuurman, gemeentelijk regiocoördinator Zutphen. Sinds 2006 werkt hij voor de gemeente Zutphen, sinds februari 2014 als strategisch adviseur.

“Als strateeg heb ik een breed takenpakket (verkeer, vervoer, milieu, natuur, duurzaamheid, economie, toerisme en een deel van het sociale werkveld (ons samenwerkingsverband Het Plein). En ik ben ook coördinator voor de Stedendriehoek. Ik zie, door alle ontwikkelingen en veranderingen die op gemeenten afkomen, een steeds belangrijkere rol weggelegd voor samenwerking en verbinding met andere overheden, de samenleving, (maatschappelijke) instellingen en bedrijven. De regio Stedendriehoek biedt daarvoor een bewezen platform en netwerk.

De Strategische Visie 2025, waaraan we in Zutphen nu werken, gaat ook over samenwerken, verbinden en kansen benutten. De regionale thema's zoals Cleantech, de Routekaart Energietransitie, Bereikbaarheid en Slim Reizen spelen daar een belangrijke rol bij. Doordat bij mij verschillende thema's en verantwoordelijkheden samenkomen, hoop ik de betrokkenheid van Zutphen bij de Stedendriehoek en andersom verder te vergroten en te intensiveren. Gelukkig vind ik bij het Bureau Stedendriehoek en bij de andere gemeenten enthousiaste en betrokken collega's, die regionaal denken en samenwerken voorop stellen.”

Marleen van 't Veer

Marleen van ’t Veer

 

Marleen van ’t Veer werkt al geruime tijd voor de Strategische Board Stedendriehoek en is nu ook als management assistente aan de slag.

“Vanuit mijn werk voor de Strategische Board Stedendriehoek ben ik gevraagd om de regio Stedendriehoek administratief en secretarieel te ondersteunen als managementassistente. De komende periode ben ik dan ook in de Stedendriehoek actief om de projectleiders/secretarissen bij te staan bij hun drukke werkzaamheden. Wie weet binnenkort dus wel contact per mail of telefoon!”

Regio in de race voor Eo Wijers-prijsvraag

De kogel is door de kerk: regio Stedendriehoek doet mee aan de Eo Wijers-prijsvraag. Op 4 september kiest de jury de winnende ‘prijsvraagregio’ uit vier kandidaten. Het thema: Stedelijke regio’s in transitie.

Coördinator Linda Sprikkelman (gemeente Brummen) ziet het helemaal zitten. Met de Routekaart is de Stedendriehoek op weg naar een energieneutrale regio. Wat is er dan mooier om allerlei ontwerpers, publieke en private partijen met je mee te laten denken over de ruimtelijke opgaven waarvoor we staan? Dat vond de Bestuurlijke Carrousel ook: in juni werd bestuurlijk draagvlak vastgesteld.

Regio als opdrachtgever

Hoe gaat dan in z’n werk? De stichting Eo Wijers is een netwerk dat met de prijsvraag wil bijdragen aan verbetering van de ruimtelijke kwaliteit. Regio’s worden uitgenodigd om als ‘opdrachtgever’ op te treden. Een jury kiest de prijsvraagregio, waarna overheden, ontwerpers en bedrijfsleven samen aan de slag kunnen om een goed antwoord te vinden op ruimtelijke vraagstukken.

De jury

De jury bestaat uit:

 • Co Verdaas (voorzitter), directeur van het Centre for Development and Innovation van de universiteit van Wageningen
 • Rients Dijkstra, lid van het College van Rijksadviseurs
 • Hans Tijl, directeur Ruimtelijke Ontwikkeling, ministerie Infrastructuur en Milieu
 • Anton van Hoorn, energie- en ruimte-expert van het Planbureau voor de Leefomgeving

“Onze vraag zal draaien om hoe wij de energietransitie kunnen vormgeven”, vertelt Linda. “Daarbij hebben we ruimtelijke opgaven, maar een vraag is ook hoe wij alle initiatieven en partijen kunnen verbinden binnen onze regio. En misschien ook wel daarbuiten.”

Aan welke opgaven wordt dan bijvoorbeeld gedacht? Linda: “Denk aan het in beeld brengen van ruimtelijke kansen en effecten van de circulaire economie (waarbij hergebruik van producten en grondstoffen maximaal is, red.). Maar ook aan het ontwikkelen van een nieuw type (energie)landschap met een vergelijkbare ruimtelijke kwaliteit en belevingswaarde als de bestaande landschappen.”

Planning

De komende periode wordt de inzending van de Stedendriehoek verder uitgewerkt. “Op 4 september presenteren we die aan de jury en horen dan of wij de winnende kandidaat zijn”, meldt Linda.

De concurrenten van de Stedendriehoek zijn Noord-Holland/Amsterdam/Zaanstad, West-Brabant en regio Zwolle. Binnen het thema van de prijsvraag zijn de onderwerpen energietransitie, economische concurrentiekracht en ‘coalities en allianties’ genoemd.

Zou regio Stedendriehoek winnen, dan formuleren de regio én de stichting Eo Weijers samen de uiteindelijke prijsopgave waarna ontwerpers, onderzoekers en ontwikkelaars hun ideeën en plannen voor de opgave kunnen indienen. De prijsvraagopgave wordt op 3 november bekend gemaakt.

Wordt vervolgd …

Column: Op de bank bij... Keklik Yucel

Samen Werkt, maar het kan nog beter

Keklik Yucel

Keklik Yucel zit in de Tweede Kamer voor de PvdA en werkte voor die tijd voor de gemeente Deventer als teammanager. Haar overtuiging: we kunnen meer halen uit regionale samenwerking. Dat komt onder meer de werkgelegenheid in de regio zeker ten goede.

Als Deventerse ben ik trots op mijn gemeente. Een prachtige stad met een al even mooi buitengebied, waar het goed toeven is. Ik woon er al sinds mijn tweede jaar. Een geweldige omgeving om te wonen en werken, met veel leuke mensen, veel leuke bedrijven.

Maar: Deventer is niet alleen op deze wereld. Dat realiseren we ons terdege en dat is in andere gemeenten in de regio niet anders. In de Stedendriehoek wordt goed samengewerkt op veel gebieden om de regio sociaaleconomisch en ruimtelijk sterker te blijven maken. Dat doet me goed.

Een sterke regio wordt gevormd door sterke gemeenten. Daar hebben we een verantwoordelijkheid naar elkaar toe. Vanuit Den Haag in mijn dagelijkse werk, maar ook vanuit de regio’s via de overheden, bedrijven, organisaties en onderwijsinstellingen die daar de lokale kracht vormen. Daarin kun je niet alleen opereren. Dat heeft de regio Stedendriehoek goed begrepen.

Kunnen we er meer uit halen dan nu? Ik denk het wel. We moeten dat ook willen. De economische crisis heeft sociaal en economisch diepe sporen nagelaten. In de afgelopen jaren sloten teveel bedrijven hun deuren of vertrokken naar het buitenland. Daar wacht de komende tijd veel werk: zorgen voor meer en kwalitatief goede werkgelegenheid. Voor perspectief voor onze inwoners en bedrijven. Daar ligt een opdracht. En een kans.

We hebben in onze gemeenten alle ingrediënten in huis om een sterke regio neer te zetten. Er is een fijn woon- en leefklimaat met goed onderwijs, met zorg, met cultuur. De ideale mix voor bedrijven om zich aan de regio en onze gemeenten te willen verbinden. Maar we moeten wel blijven investeren in onze regio en in onze mensen. Dat kan door te zorgen voor goede voorzieningen en voor voldoende vakmensen in een regio die befaamd is vanwege haar maakindustrie.

Ook landelijk moeten we uitstralen dat, als je kwaliteit zoekt als bedrijf, je in één van de gemeenten van de Stedendriehoek moet zijn. Ik mis dat wel eens: de zelfverzekerdheid van een regio die mooi is, weet waar ze goed in is en die weet dat ze in veel dingen goed kan wórden. Daar ligt ook een opdracht. Zorgen voor werk, voor goede voorzieningen, voor perspectief voor inwoners en dat alles met de uitstraling van ‘mooi’ en ‘kwaliteit’. Dat kan niet één gemeente alleen, daarin moeten we blijven samenwerken.

Keklik Yucel,
Tweede Kamerlid PvdA

 

Colofon

Online Magazine Driehoeksverhouding

 • De Driehoeksverhouding is een uitgave van de regio Stedendriehoek en verschijnt driemaal per jaar.
 • Het e-zine wordt toegezonden aan bestuurders en ambtenaren in de regio Stedendriehoek, (maatschappelijke) organisaties, ondernemers, (onderwijs) instellingen die op het niveau van de Stedendriehoek werken, en aan iedere andere geïnteresseerde.

 

Voor informatie:
Bureau Stedendriehoek
Telefoon: (0570) 69 42 88
E-mail: info@regiostedendriehoek.nl
Twitter: https://twitter.com/regio_S3H
Web: www.regiostedendriehoek.nl

 • Tekst:
 • Anne-Marie Veldkamp Journalistiek & Communicatie, Janneke Panneman en Gülay Yildirim, Bureau Stedendriehoek
   
 • Eindredactie:
 • Janneke Panneman, Bureau Stedendriehoek
   
 • Foto’s:
 • Erwin Zijlstra (EZ fotografie), Anne-Marie Veldkamp Journalistiek & Communicatie, Bureau Stedendriehoek
   
 • Realisatie & vormgeving:
 • Peter Dees, ZinOntwerpers (Zwolle)
   
 • Tips? We hebben ons uiterste best gedaan om een prettig, leesbaar magazine te maken. Suggesties voor verbeteringen zijn uiteraard welkom. Dit kan via bovenstaand emailadres. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .